ParkSmart-lOGO

Akıllı Şehirler için Akıllı Otopark Yönetimi Sistemi

Park-Sign
Otopark, trafik akışını, tıkanıklığı ve ekonomik canlılığı etkileyen kıt ve değerli bir kaynaktır.
ParkSmart otoparkları verimli kullanmamız için ihtiyacımız olan her şeyi sunar.
ParkSmart Mobile App

Sürücüler için ParkSmart

İhtiyaç:
 • Sürücüler, gitmek istedikleri yerlerde araçlarını park edecekleri uygun park yerleri bulmakta zorlanmaktadır.
ParkSmart Çözümü:
 • Harita üzerinde otoparkları görüntüleme
 • Otoparklar hakkında detaylı bilgi alma
 • Sisteme abone olan otoparklarda rezervasyon yapma
 • Seçtiği otoparka gidiş için yol tarifi alma
Fayda:
 • Zaman ve akaryakıt tasarrufu

Otoparklar için ParkSmart

İhtiyaç:
 • Otopark işletmeleri varlıklarının (personel, altyapı, finans) durumunu anlık olarak izleyememekte, analiz edememekte, standart ve abonelik sistemi dışında talebe göre dinamik ücretlendirme yapamamaktadır.
ParkSmart Çözümü:
 •  Otoparktaki tanımlı alanların doluluk durumlarını gerçek zamanlı olarak takip etme
 • Online satışa açık park alanlarını yönetme
 • Haberdar olmak istediği durumlarda anlık bildirimler ve uyarılar alma
 • Geçmişe dönük raporlamalar, geleceğe dönük analizler yapma
Fayda:
 • Otoparkları daha verimli işletme
 • Doluluk oranlarını optimize etme
 • Gelirleri arttırma
ParkSmart-Web
ParkSmart-Operation-Panel-2
Dünyada bir ilk!  Boş Abone Yerlerini Değerlendirin

Aboneleriniz kullanmadığı zamanlarda yerlerini kısa süreli park hizmetine açın.

Hem kapasitenizi daha verimli kullanın, hem de gelirinizi arttırın.

Empty-Car-Park
ParkSmart-City-Board

Belediyeler için ParkSmart

İhtiyaç:
 • Belediyeler, tekil otopark işletmelerinin sorunlarına ek olarak, sahip oldukları otoparklar arasında bir veri entegrasyonu bulunmadığından otopark kullanım optimizasyonu, yönlendirme ve stratejik planlama  yapamamaktadır.
ParkSmart Çözümü:
 • Otoparklar arası veri entegrasyonu
 • Şehrin elektronik mesaj panoları ile veri entegrasyonu
 • Detaylı raporlama ve analiz araçları
Fayda:
 • Daha sağlıklı varlık ve gelir yönetimi
 • Vatandaş memnuniyeti

Akıllı şehirler için ParkSmart

Fayda:
 • Sistem, sürücülerin park yeri arayışını azaltarak bu nedenle oluşan trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinin de azalmasını sağlar.
ParkSmart-for-the-city